Archiwa tagu: dziedziczenie inwestycji

Prawo spadkowe a dziedziczenie inwestycji

W przypadku śmierci inwestora, jednostki uczestnictwa włączane są do masy spadkowej oraz podlegają dziedziczeniu w podobny sposób, jak pozostałe aktywa.

Testament albo ustawowo

Dziedziczenie może dokony

wać się poprzez wcielenie w życie zapisów testamentowych, albo też zgodnie z ustawą. W przypadku dziedziczenia testamentowego możemy w miarę dowolnie dysponować środkami, konstruując testament, chociaż oczywiście trzeba pamiętać o tym, że w polskim prawie nie można, bez ustawowego powodu i wyraźnego wydziedziczenia, pominąć spadkobierców ustawowych, tj. zstępnych, małżonka i rodziców. Jeżeli osoby te zostały pominięte, przysługuje im prawo do zachowku. W przypadku dziedziczenia ustawowego w pierwszej kolejności dziedziczy małżonek i zstępni, następnie rodzice i pozostali krewni.

Czytaj dalej