Zrzeczenie majątku na rzecz rodzica

Zmarł mój teść. Miał żonę i 4 dzieci (w tym 1 z innego małżeństwa). Wszystkie dzieci chcą zrzec się majątku na rzecz matki. Proszę o pomoc i radę: jak wyglądają tutaj formalności, gdzie się udać, jak to prawnie jak najszybciej rozwiązać? Z góry dziękuję za odpowiedź

Porada prawna specjalisty prawa spadkowego

Zgodnie z ustawą, spadek po Pana/Pani teściu nabyli jego żona w ¼ oraz dzieci po 3/16 części (oczywiście w skład spadku wchodzi jedynie majątek przysługujący teściowi, zatem jeśli pozostawał we wspólności małżeńskiej ustawowej ze swoją żoną, spadek po nim będzie obejmował jedynie połowę tego majątku).
Zgodnie z treścią art. 931 § 1 k.c., w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.
Dzieci oczywiście mogą się „zrzec” spadku, jednak nie na rzecz określonej osoby. Mogą bowiem w ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy (tzw. chwila otwarcia spadku) złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed notariuszem (albo w sądzie).
Przepis art. 1012 k.c. stanowi bowiem, ze spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.
Jednocześnie trzeba wskazać, iż w myśl art. 640 k.p.c. oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku. Oświadczenia (…) mogą być również składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku.
Przepis art. 641 k.p.c określa nadto elementy, które powinno zawierać oświadczenia, i tak oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;
  2. tytuł powołania do spadku;
  3. treść złożonego oświadczenia.

Oświadczenie powinno również zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowywania testamentów.
Przy oświadczeniu należy złożyć wypis aktu zgonu spadkodawcy (…).
Trzeba jednak pamiętać, że odrzucenie spadku ma taki skutek, jakby odrzucający nie dożył otwarcia spadku, majątek spadkowy w takim wypadku dziedziczą jego dzieci i dalej wnuki.
Przepis art. 931 § 2 k.c. stanowi bowiem, iż jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.
Jest zatem możliwe odrzucenie przez dzieci teścia spadku, jednak nie na rzecz matki. Odrzucając spadek w sytuacji, gdy nie mają one zstępnych, jedynym spadkobiercą stanie się żona zmarłego. Jeśli jednak dzieci teścia mają zstępnych, odrzucenie przez nich spadku spowoduje, że do dziedziczenia dojdą ich dzieci.
Dlatego też, w sytuacji, jeśli dzieci teścia mają zstępnych, sugeruję przyjęcie przez nie spadku i dokonanie działu spadku (przed notariuszem albo w odrębnym postępowaniu sądowym o dział spadku) przez przyznanie całości majątku matce bez spłat i dopłat na rzecz pozostałych spadkobierców.

Izabela Rusinowska, radca prawny

Masz pytania?

[contact_form lang=pl]


Jedna myśl nt. „Zrzeczenie majątku na rzecz rodzica

  1. katarzyna

    Witam.. Mam podobne pytanie. W lipcu zmarl moj tato. Za kilka dni mamy razem z rodzenstwem sprawe w sadzie w kwesti zrzekniecia sie naszej czesci mieszkania po smierci taty. Dokladnie tego nie rozumiem. Ale czy musze sie zrzec swojej czesci mieszkania po smierci taty? Co jesli tego nie zrobie? Musze wspomniec ze tato nie mial zadnych dlugow . Z gory dziekuje za odpowiedz

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four × 5 =

*