Testament, czy jest skuteczny?

Czy wystarczy wyłącznie spisanie testamentu, czy też należało by dodatkowo naszą wolę i decyzję zabezpieczyć ?

Porada prawna specjalisty prawa spadkowego

Jeżeli jednak chcecie Państwo sporządzić testament, trzeba pamiętać, iż jest on rozrządzeniem majątkiem na wypadek śmierci. Córka zatem wejdzie w ogół Państwa praw i obowiązków, w tym nabędzie prawo własności nieruchomości, po Państwa śmierci. Przy czym, w odróżnieniu od dziedziczenia ustawowego, w razie śmierci jednego z Państwa udział w prawie własności nieruchomości przysługujący zmarłemu nie przejdzie na drugiego małżonka i córkę, ale wyłącznie na córkę, zaś jeśli ta nie dożyje otwarcia spadku – na jej dzieci, z wyłączeniem zięcia.
Bardzo ważne jest, aby testament zawierał rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy, nie mogą zatem Państwo wspólnie sporządzić jednego testamentu, muszą to być dwa oddzielne dokumenty, np. na dwóch oddzielnych kartkach, w przeciwnym razie testamenty Państwa będą nieważne.

Testament można w każdej chwili odwołać, zarówno w całości, jak i w zakresie jego poszczególnych postanowień.

Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień. Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

Trzeba także mieć na uwadze, iż testament może być nieważny, co powoduje, iż aktualnym staje się dziedziczenie ustawowe. W Państwa przypadku jednak nawet nieważność testamentu nie spowoduje nabycie własności nieruchomości przez zięcia.
O nieważności testamentu można mówić wtedy, gdy został sporządzony:

  1. w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
  2. pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
  3. pod wpływem groźby.

Przy czym na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

Izabela Rusinowska, radca prawny

Masz pytania?

[contact_form lang=pl]


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

16 + 18 =

*