Postępowanie spadkowe krok po kroku

Proszę o informacje jak mam przeprowadzić postępowanie spadkowe po zmarłej mojej mamie w roku 2007 gdzie złożyć wniosek o postępowanie spadkowe jakie są potrzebne dokumenty kto ma prawo do spadku i jak długo to potrwa. U

Porada prawna specjalisty prawa spadkowego

Aby przeprowadzić postępowanie spadkowe trzeba złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek taki składa się do sądu rejonowego, w którego okręgu zamieszkiwał spadkodawca w chwili śmierci.

We wniosku należy wskazać dane wnioskodawcy oraz uczestników, ich adresy oraz PESEL lub NIP wnioskodawcy. Należy wskazać sąd, do którego kierowany jest wniosek oraz przedstawić żądanie stwierdzenia nabycia spadku oraz jego uzasadnienie. Do wniosku należy załączyć oryginały aktów zgonu oraz aktów stanu cywilnego uczestników postępowania. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sądzie w ilości egzemplarzy odpowiadającej ilości uczestników. Przy czym trudno w oparciu o wskazane w pytaniu informacje wskazać, kto powinien być tu uczestnikiem postępowania.

Od wniosku pobierana jest opłata sądowa.

Po przeprowadzeniu rozprawy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, Sad wyda postanowienie, w którym wskaże, kto nabył spadek po spadkodawcy oraz w jakich częściach.
Trudno określić, ile czasu trwa takie postępowanie, jest to bowiem uzależnione od ilości spraw rozpoznawanych przez sąd. Stwierdzenia nabycia spadku można także dokonać przed notariuszem, Opłaty tu jednak są wyższe niż w sądzie, jednak czas oczekiwania jest krótszy.
Jeśli zaś chodzi o kwestie spadkobierców, należy wskazać, iż jest to zależne od konkretnej sytuacji, w szczególności czy sporządził testament. Z informacji przez Panią wskazanych nie wynika, jaki był dokładny stan rodzinny w chwili śmierci Pani mamy. Jeśli zatem w chwili śmierci Pani mama nie miała małżonka, a Pani była jedynym dzieckiem oraz jeśli mama nie sporządziła testamentu, Pani będzie wyłącznym spadkobiercą. Jeśli jednak sytuacja wyglądała inaczej, sprawa staje się bardziej skomplikowana, bowiem spadkobierców może wtedy być więcej.

Izabela Rusinowska, radca prawny

Masz pytania?

[contact_form lang=pl]


Jedna myśl nt. „Postępowanie spadkowe krok po kroku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

8 − three =

*