Dziedziczenie ustawowe

Córka w 2011 roku wyszła za mąż i posiada z tego małżeństwa dwoje dzieci, natomiast od kilku miesięcy w zasadzie małżeństwo jej faktycznie nie istnieje – zięć wyprowadził się po dwóch latach wspólnego zamieszkiwania z nami , nie wnosząc  zarówno w małżeństwo z córką jak i we wspólny dom żadnych dóbr materialnych i w zasadzie nie ponosząc kosztów utrzymania domu.

Porada prawna specjalisty prawa spadkowego

Na wstępie należy wskazać, iż jeżeli Państwo nie macie innych, poza córką, dzieci, spadek po Państwu z mocy ustawy ostatecznie nabędzie córka (spadek po jednym z Państwa nabędzie w połowie córka i drugi małżonek, zaś po drugim tylko córka, stając się jednocześnie jedynym właścicielem nieruchomości).
W razie zaś, jeżeli córka nie dożyłaby otwarcia spadku po którymś z Państwa (tj. zmarłaby przed którymś z Państwa), część spadku, która przypadłaby jej, przechodzi na jej dzieci, z wyłączeniem męża, nawet, jeśli pozostawaliby jeszcze w związku małżeńskim.
Zgodnie bowiem z treścią art. 931 k.c., w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Izabela Rusinowska, radca prawny

Masz pytania?

[contact_form lang=pl]


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

nineteen − 7 =

*