Dziedziczenie długów

Witam, właśnie dostałam pismo z sądu w celu przesłuchania o stwierdzenie nabycia spadku z wniosku banku, w którym mój ojciec zaciągnął kredyt na kwotę 20 tys. złotych. Ojciec zmarł w 2007 r., a ja nie odrzuciłam spadku, bo nie wiedziałam, że tak się robi. ojciec nic nie zostawił po sobie, nie wiem jak dostał kredyt skoro nie pracował (jakieś zaniedbanie banku). Proszę o pomoc!!!!!

Porada prawna specjalisty prawa spadkowego

W sytuacji „dziedziczenia długów” nie ma znaczenia, czy spadkodawca miał zdolność kredytową, która pozwalała mu na zaciągnięcie zobowiązań w banku. Kredyt bowiem został udzielony i spadkodawca w chwili śmierci był zobowiązany do spłaty na rzecz banku stosownej kwoty.

Jeśli Pani w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się o powołaniu do dziczenia, tj. prawdopodobnie od chwili dowiedzenia się o śmierci ojca (art. 1015 § 1 k.c.), nie odrzuciła spadku bądź nie przyjęła go z dobrodziejstwem inwentarza, niestety nabyła Pani spadek po ojcu, w tym jego długi wprost, co oznacza, iż jest Pani za nie odpowiedzialna całym swoim majątkiem (art. 1031 k.c.). Jeżeli jednak nie była Pani jedynym spadkobiercą i któryś ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, przyjmuje się, że Pani również w taki sposób go nabyła. Taki spadkobierca odpowiada za długi spadkowe do wysokości wartości nabytego spadku (art. 1016 k.c.i art. 1031 k.c.).

Jeżeli jednak Pani nie wiedziała i przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że ojciec ma długi, może Pani spróbować uchylić się od skutków niezłożenia oświadczenia woli w terminie i odrzucić spadek przed sądem w stosownym postępowaniu (art. 1019 k.c.).

Masz pytania?

[contact_form lang=pl]


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 + 19 =

*