Porady prawne – bezpłatne konsultacje

Skomplikowany i długi proces postępowania spadkowego, który wymaga doskonałej znajomości przepisów prawa spadkowego można przyspieszyć. Redakcja www.prawospadkowe.info przygotowała cykl bezpłatnych porad prawnych

Bezpłatne konsultacje prowadzone są w Warszawie oraz za pośrednictwem Skype i e-mail.

Czytaj dalej

Czym jest zachowek w prawie spadkowym?

Zachowek to swoista gwarancja, której celem jest ochrona najbliższych członków rodziny, a przede wszystkim zapewnienie im udziału w majątku spadkowym, co ważne: niezależnie od woli wyrażonej przez spadkodawcę. Kwestię zachowku reguluje prawo.

Argumentacja prawna: osoby uprawnione do spadku definiuje art. 991 par. 1 Kodeksu Cywilnego wymienia osoby uprawnione do zachowku. Są to wszyscy spadkobiercy, którzy są powołani do spadku z ustawy w I grupie (art. 931 K.C.): małżonek i zstępni spadkodawcy (dzieci, a gdy któreś z dzieci nie dożyło otwarcia spadku – jego dzieci, czyli wnuki spadkodawcy) oraz – spośród spadkobierców, którzy są powołani z ustawy w II grupie (art. 932 K.C.) – małżonek i rodzice spadkodawcy.

Czytaj dalej

W prawie spadkowym ważne są terminy

Każdy system prawny wymusza dotrzymywanie ustawowych terminów. Podobnie jest z prawem spadkowym. W opinii wielu osób, które miały do czynienia z przepisami prawa spadkowego rządzi się ono własnymi regulacjami.

Uczestniczenie w postępowaniu spadkowym wymaga dotrzymania terminów. Podobnie jest w innych kwestiach prawnych. Niedotrzymanie terminu często zamyka wiele spraw. Uchybień dopuszczają się zarówno pełnomocnicy jak i sami zainteresowani. Te i wiele innych zasad szczegółowo opisują przepisy prawa.

Czytaj dalej

Czym jest spadek – regulacje określone w prawie spadkowym

Czym jest spadek, jak definiuje go prawo? Spadek stanowi ogół cywilnych majątkowych praw i obowiązków zmarłego (art. 922 § 1 k.c.). Jak wskazuje artykuł 922 PS gwarantuje nie tylko dobra wynikające z majątku ale także obowiązki; określa co zaliczamy do spadku, a czego nie.

Warto zwrócić uwagę na to czego nie zaliczamy do spadku, a są to prawa majątkowe i obowiązki wynikające z przepisów należących do innych działów prawa (prawa administracyjnego, prawa finansowego). Wobec czego nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Czytaj dalej