Archiwa kategorii: prawo podatkowe

Podatki w prawie spadkowy mają ogromne znaczenie. Regulacje systemu podatkowego w Polsce nakładają obowiązek płacenia podatków z tytułu spadku i darowizny. Ile wynoszą podatki w postępowaniu spadkowym?

Podatki od spadku – fundusze inwestycyjne

Czy spadkobiercy nie będą musieli płacić podatku dochodowego od nabytych w spadku jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych?

ext = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Z treści przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż jeśli osoba nabyła jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, a następnie po jakimś czasie przedstawiła je do wykupu, musi zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19% od przychodu. Jakie zmiany podatkowe dotykają prawa spadkowego?

Czytaj dalej