Prawo spadkowe a dziedziczenie inwestycji

W przypadku śmierci inwestora, jednostki uczestnictwa włączane są do masy spadkowej oraz podlegają dziedziczeniu w podobny sposób, jak pozostałe aktywa.

Testament albo ustawowo

Dziedziczenie może dokonywać się poprzez wcielenie w życie zapisów testamentowych, albo też zgodnie z ustawą. W przypadku dziedziczenia testamentowego możemy w miarę dowolnie dysponować środkami, konstruując testament, chociaż oczywiście trzeba pamiętać o tym, że w polskim prawie nie można, bez ustawowego powodu i wyraźnego wydziedziczenia, pominąć spadkobierców ustawowych, tj. zstępnych, małżonka i rodziców. Jeżeli osoby te zostały pominięte, przysługuje im prawo do zachowku. W przypadku dziedziczenia ustawowego w pierwszej kolejności dziedziczy małżonek i zstępni, następnie rodzice i pozostali krewni.

Uposażenie i zapis na wypadek śmierci

Najprostszą metodą ominięcia procesu spadkobrania, jest posiadanie produktu ubezpieczeniowego lub ubezpieczeniowo-inwestycyjnego. W ich przypadku określoną kwotę otrzymują osoby uposażone, a jej wartość nie jest wliczana do masy spadkowej. Jest to najwygodniejsze rozwiązanie w przypadku chęci przekazania pieniędzy osobie nienale

ącej do kręgu spadkobierców ustawowych. Pozwala również na ominięcie podatku od spadków i darowizn. Drugim sposobem jest dyspozycja na wypadek śmierci, dokonywana w przypadku rachunku bankowego, lokaty. W takim przypadku, objęta nią kwota nie wchodzi w skład masy spadkowej i jest przekazywana od razu osobie upoważnionej. Musi ona jednak należeć do kręgu spadkobierców ustawowych, a maksymalna wysokość dyspozycji wynosi 20krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w miesiącu śmierci zlecającego.

Dziedziczenie jednostek uczestnictwa

Realizowane jest na zasadach ogólnych. W przypadku jednostek uczestnictwa funduszy również możliwe jest dokonanie zapisu na wypadek śmierci, również w maksymalnej wysokości 20krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Podobnie dziedziczone są środki zgromadzone w ramach IKE/IKZE. Możliwe jest wskazanie osoby uposażonej, w przypadku braku wskazania środki dziedziczone są na zasadach ogólnych. Oszczędności zgromadzone w IKE i IKZE nie są objęte podatkiem od spadków i darowizn.

2 myśli nt. „Prawo spadkowe a dziedziczenie inwestycji

  1. anna arendarska

    Proponuję aby powstał cykl audycji tv na temat prawa cywilnego, a szczególnie powinny one dotyczyć spadków, darowizn i zachowków.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four × five =

*