Zmiany w prawie spadkowym – nowe podatki

Szykują się zmiany w prawie spadkowym. Od lipca w sejmie leży poselski projekt ustawy o zmianach ustawy o podatku od spadków i darowizn

Najważniejsza proponowana zmiana to ograniczenie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku w przypadku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych wartych 1 milion złotych w okresie 5 lat przez: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, pasierba, ojczyma i macochę.

Twórcy projektu proponując zmiany tłumaczą, że zwolnienie odczują wyłącznie osoby bardzo zamożne co ma przyczynić się do zachowania zasady sprawiedliwości społecznej. Jest tylko jeden warunek: odpowiednio wcześnie przeprowadzone zgłoszenie do odpowiedniego urzędu skarbowego (właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego):

 • w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego,
 • nabycie w drodze dziedziczenia: w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Dla usprawnienia kwestii rozliczania nabywania własności rzeczy lub praw majątkowych w okresie pięcioletnim, zaproponowano wprowadzenie nowego ust. 4a do art. 4a ustawy. W myśl artykułu gdy nabycie od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Nabywca obowiązany jest w zeznaniu podatkowym lub w akcie notarialnym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym okresie pięcioletnim.

Celem uproszczenia i ujednolicenia wysokości kwot zwolnień od podatku we wszystkich grupach podatkowych przy nabywaniu własności rzeczy i praw majątkowych, w projekcie ustawy zaproponowano wprowadzenie zaokrąglonych do pełnych kwot trzech progów:

 • 15 tys. zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczana do I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie);
 • 10 tys. zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczana do II grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych);
 • 5 tys. zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczana do III grupy podatkowej (inni nabywcy).

Dotychczas bowiem opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych:

 • 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 • 7.276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 • 4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

W projekcie ustawy zapisano również propozycję zmian art. 15, które znoszą dotychczasowe skale podatkowe dla trzech grup podatników, upraszczając bardzo skomplikowane aktualnie obowiązujące metody naliczania podatku:

 • dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej podatek wynosi
  3 proc. dla kwoty nadwyżki do 10 278 zł – 308,30 zł
  5 proc. nadwyżki ponad 10 278 zł dla kwoty nadwyżki od 10 278 do 20 556 zł – 
  822,20 zł
  7 proc. nadwyżki ponad 20 556 zł dla kwoty nadwyżki od 20 556 zł
 • dla nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
  7 proc. dla kwoty nadwyżki do 10 278 zł – 719,50 zł
  9 proc. nadwyżki ponad 10 278 zł dla kwoty nadwyżki od 10 278 do 20 556 zł – 
  1644,50 zł
  12 proc. nadwyżki ponad 20 556 zł dla kwoty nadwyżki od 20 556 zł
 • dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
  12 proc. dla kwoty nadwyżki do 10 278 zł- 1233,40 zł
  16 proc. od nadwyżki ponad 10 278 dla kwoty nadwyżki od 10 278 do 20 556 zł – 
  2 877,90 zł
  20 proc. od nadwyżki ponad 20 556 zł dla kwoty nadwyżki od 20 556 zł

Trzy nowe stawki podatku dla każdej z grup, o charakterze liniowym zaproponowano w projekcie ustawy, odpowie

dnio:

 • od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej: 1 proc.;
 • od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej: 2 proc.;
 • od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej: 3 proc.

Zmianie ma ulec również określenie dnia wyznaczania wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych. Obecnie jest odzień powstania obowiązku podatkowego w myśl prawa podatkowego. Według projektu ma to być dzień złożenia zeznania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

one + 19 =

*