W prawie spadkowym ważne są terminy

Każdy system prawny wymusza dotrzymywanie ustawowych terminów. Podobnie jest z prawem spadkowym. W opinii wielu osób, które miały do czynienia z przepisami prawa spadkowego rządzi się ono własnymi regulacjami.

Uczestniczenie w postępowaniu spadkowym wymaga dotrzymania terminów. Podobnie jest w innych kwestiach prawnych. Niedotrzymanie terminu często zamyka wiele spraw. Uchybień dopuszczają się zarówno pełnomocnicy jak i sami zainteresowani. Te i wiele innych zasad szczegółowo opisują przepisy prawa.

Konsekwencje niedotrzymania terminów są nad wyraz bolesne. W każdej sprawie sądowej pominięty termin zamyka często postępowania. Jak wygląda to w przypadku prawa spadkowego?

W przepisach prawa spadkowego jasno określone są zasady, które pozwalają wykonywać pewne czynności nawet wiele lat po śmierci spadkodawcy. Spadkodawca to osoba, która po swojej śmierci pozostawia dobra będące przedmiotem postępowania spadkowego. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku można wystąpić zawsze, bez ograniczeń czasowym można również wnieść do sądu wniosek o podział majątku będącego przedmiotem postępowania spadkowego.

Terminy związane ze spadkiem

Przyjęcie bądź odrzucenie spadku. Są również czynności prawne w ramach prawa spadkowego, które wymagają dotrzymywania terminów. Pierwszym przykładem palących terminów jest czas jaki spadkobierca ma do dyspozycji by określi czy spadek

przyjmuje czy odrzuca. Czas ten zaczyna biec od daty powiadomienia o spadku danego spadkobiercy.

Co się stanie gdy spadkobierca nie podejmie decyzji w przewidzianym terminie i nie poinformuje o niej skutecznie?

Konsekwencje są w zależności od sytuacji albo zaskakująco pozytywne albo równie negatywne. Brak decyzji w wyznaczonym terminie powoduje przyjęcie spadku. W sytuacji gdy większą część spadku stanowią długi (zobowiązania spadkodawcy) spadkobiorca przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania finansowe.

Starania o spadek. Kolejnym ważnym terminem jest czas jaki każdy obywatel ma na wystąpienie do sądu z pozwem o zachowek. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa czas od daty śmierci to maksymalnie pięć lat. Co się stanie gdy w tym czasie nie wystąpimy z pozwem o zachowek? Roszczenia zawarte w pozwie, złożonym po terminie ulegają przedawnieniu.

Inne roszczenia związane z postępowaniem spadkowym

  1. Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Należy to uczynić w ciągu roku od informacji o niezgodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku.
  2. Nieważności testamentu z przyczyn określonych w ustawie nie można żądać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.
  3. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn spadkobierca ma pół roku (sześć miesięcy) na dopełnienie formalności (zgłoszenie nabycia spadku) przed Urzędem Skarbowym

2 myśli nt. „W prawie spadkowym ważne są terminy

  1. Sylvia

    Na pewno każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia. Nie da się przewidzieć żadnego scenariusza, a przepisów prawnych nie da się tak jednoznacznie ustalić, aby sprawdzały się w każdym przypadku. Dlatego zawsze trzeba skonsultować się z notariuszem, który będzie umiał wybrnąć z każdego impasu. O podstawowych czynnościach prawnych można szeroko przeczytać w internecie, co dla osób nie mających wcześniej styczności z żadną sprawą spadkową, na pewno będzie pomocne i pokaże w którą stronę trzeba się zwrócić aby załatwić konkretną sprawę.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

11 − 2 =

*