Prawo spadkowe - zmiany w ustawie

Jak zmieniło się prawo spadkowe w zakresie dotyczącym przyjmowania spadku?

Ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 539), która wejdzie w życie 18 października 2015 roku, wprowadzono zmiany w zakresie prawa spadkowego. Dotychczas, jeżeli spadkobierca nie złożył oświadczenia co do sposobu nabycia spadku, nabywał ten spadek wprost, co oznaczało, że nabywał zarówno majątek spadkobiercy, jak i jego długi.

Czytaj dalej

Prawo spadkowe a dziedziczenie inwestycji

W przypadku śmierci inwestora, jednostki uczestnictwa włączane są do masy spadkowej oraz podlegają dziedziczeniu w podobny sposób, jak pozostałe aktywa.

Testament albo ustawowo

Dziedziczenie może dokonywać się poprzez wcielenie w życie zapisów testamentowych, albo też zgodnie z ustawą. W przypadku dziedziczenia testamentowego możemy w miarę dowolnie dysponować środkami, konstruując testament, chociaż oczywiście trzeba pamiętać o tym, że w polskim prawie nie można, bez ustawowego powodu i wyraźnego wydziedziczenia, pominąć spadkobierców ustawowych, tj. zstępnych, małżonka i rodziców. Jeżeli osoby te zostały pominięte, przysługuje im prawo do zachowku. W przypadku dziedziczenia ustawowego w pierwszej kolejności dziedziczy małżonek i zstępni, następnie rodzice i pozostali krewni.

Czytaj dalej

Podatki od spadku – fundusze inwestycyjne

Czy spadkobiercy nie będą musieli płacić podatku dochodowego od nabytych w spadku jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych?

Z treści przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż jeśli osoba nabyła jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, a następnie po jakimś czasie przedstawiła je do wykupu, musi zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19% od przychodu. Jakie zmiany podatkowe dotykają prawa spadkowego?

Czytaj dalej

Od dzisiaj udostępniamy wzory pism procesowych

Sprawy spadkowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem internautów. Na prośbę naszych czytelników wprowadzamy usługę udostępniania wzorów pism procesowych.

Czym różnią się nasze pisma od innych zamieszczonych w Internecie, które można pobrać za darmo? Dlaczego warto korzystać ze sprawdzonych wzorów pism przygotowywanych przez radcę prawnego?

Czytaj dalej

Dziedziczenie ogródków działkowych

Działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych a prawo dziedziczenia

Z dniem 19 stycznia 2014 roku weszła w życie Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawa reguluje zasady zakładania, funkcjonowania i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, prawa i obowiązki działkowców, zasady ich zrzeszania się oraz zadania organizacji działkowców. Ustawa ta dosyć szczegółowo reguluje kwestie związane z utratą i przeniesieniem prawa do działki, wskazuje również, iż prawo do działki nie podlega dziedziczeniu i wygasa z chwilą śmierci działkowca. Jakie zatem w przypadku działek obowiązuje prawo?

Czytaj dalej

Zmiany w prawie spadkowym – nowe podatki

Szykują się zmiany w prawie spadkowym. Od lipca w sejmie leży poselski projekt ustawy o zmianach ustawy o podatku od spadków i darowizn

Najważniejsza proponowana zmiana to ograniczenie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku w przypadku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych wartych 1 milion złotych w okresie 5 lat przez: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, pasierba, ojczyma i macochę.

Czytaj dalej